Adviesrecht OR

Adviesrecht OR is de website waar je alles kunt vinden over het adviesrecht van de ondernemingsraad.

Jurisprudentie

Je vindt hier jurisprudentie waarbij het adviesrecht een rol heeft gespeeld. Alle berichten over jurisprudentie adviesrecht.

Onderwerpen

De onderwerpen waarop het adviesrecht van toepassing is met een uitgebreide toelichting. Uitleg over de onderwerpen adviesrecht.

Antwoorden

Antwoorden op veel gestelde vragen over het adviesrecht OR. Lees meer over de veel gestelde vragen adviesrecht.

adviesrecht or

Het adviesrecht OR is één van de belangrijkste rechten die een ondernemingsraad heeft. Een ander belangrijk recht is het instemmingsrecht. Dit is zelfs een hoger recht dan het adviesrecht. Meer over het instemmingsrecht vind je op Instemmingsrecht OR.

Bestaat er zoiets als een bovenwettelijk adviesrecht?

Ja, bovenwettelijk adviesrecht bestaat. Je kunt met de bestuurder afspreken dat het adviesrecht van toepassing is op onderwerpen die niet in artikel 25 WOR staan. Dit doe je door een convenant met de bestuurder te sluiten. Daarom kan het adviesrecht ook van toepassing zijn op onderwerpen die niet in artikel 25 WOR staan.

Kunnen er al maatregelen genomen worden tijdens het adviestraject?

Je leest het wel vaker. De bestuurder dient een adviesaanvraag in, maar begint wel al maatregelen te nemen. Daar sta je dan als OR. Strikt genomen mag de bestuurder geen maatregelen nemen die betrekking hebben op de adviesaanvraag. Het moet namelijk gaan om een voorgenomen besluit. En als de bestuurder al maatregelen neemt, dan is het geen voorgenomen besluit meer. De bestuurder is namelijk als bezig met het uitvoeren van het besluit.

Mag een manager verbieden een OR advies openbaar te maken?

De primaire gesprekspartner van de ondernemingsraad is de bestuurder. De bestuurder kan krachtens artikel 20 geheimhouding opleggen. De manager kan in beginsel geen geheimhouding opleggen, tenzij de manager daarvoor een mandaat heeft gekregen. Maar dan nog is het vrijwel onmogelijk om geheimhouding op te leggen betreffende een gegeven advies. In veel jurisprudentie komt namelijk naar voren dat de OR de achterban moet kunnen raadplegen, voordat de OR advies geeft. Dus op dat moment vervalt ook de geheimhouding. Want je kunt de achterban niet raadplegen en alles geheimhouden. Dat is onmogelijk.

Het adviestraject

Invloed uitoefenen & adviesrecht OR

Het doel van het adviesrecht is invloed uit kunnen oefenen op besluitvorming. Maar vanaf welk moment kun je invloed uitoefenen. En vanaf welk moment kun je geen invloed meer uitoefenen. Dat is de grote vraag waar een ondernemingsraad mee zit.

Vaak is het zo dat de bestuurder de ondernemingsraad te laat in het besluitvormingsproces betrekt. En dat is eerlijk gezegd ook niet zo verwonderlijk. Want hoe kun je als bestuurder bepalen of een OR nog invloed uit kan oefenen of niet. De bestuurder kan het hele proces doorlopen en aan het einde van het proces de OR betrekken. Op dat moment kan hij zeggen dat hij open staat voor suggesties. In de ogen van de bestuurder heb je dan nog invloed.

Invloed uitoefenen en jurisprudentie

De jurisprudentie is in mijn ogen heel erg duidelijk. De bestuurder moet de OR vanaf de eerste stap meenemen in het besluitvormingsproces. Daarom doet de bestuurder er verstandig aan de ondernemingsraad direct te benaderen, als hij een onderwerp aan wil pakken waarop adviesrecht van toepassing is.

Betrekt de bestuurder de ondernemingsraad te laat. Dan kan de OR geen invloed meer uitoefenen. Als de ondernemingsraad dit aan de rechter voorlegt, dan is het mogelijk dat het besluit niet uitgevoerd kan worden. En dit vertraagt de besluitvorming enorm. Daarnaast kan dit veel financiële schade veroorzaken. Daarom is het voor de bestuurder en de onderneming erg belangrijk de ondernemingsraad op tijd te betrekken in de besluitvorming.

Hoe moet het dan wel?

Op het moment dat de bestuurder een onderwerp in het hoofd heeft waarop adviesrecht van toepassing is, neemt hij direct contact op met de ondernemingsraad. In overleg met de ondernemingsraad besluit de bestuurder op welke momenten de OR in het besluitvormingsproces deelneemt. Ook besluit je van tevoren wanneer de achterban te raadplegen. Op deze manier kan de OR voldoende invloed uitoefenen op het te nemen besluit. En loopt het besluitvormingsproces soepel.

Hoe pak je een adviestraject professioneel aan?

Er zijn veel verschillende manieren om een dergelijk proces te doorlopen. In mijn ogen is er niet één perfecte weg die je kunt belopen. Er zijn namelijk altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. En hoe je een adviestraject op een goede professionele manier aanpakt, vind je niet op deze website. Daarvoor kun je het beste een cursus volgen, zoals bijvoorbeeld de OR Cursus Adviseren & Instemmen. Tijdens deze cursus leer je alles over het adviseren. Want adviseren leer je niet door erover te lezen, maar door het te oefenen.