Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit?

Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit?
Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit?

Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit? De onderwerpen waarop het adviesrecht van toepassing is, staan in artikel 25 van de WOR. Maar het kan zijn dat je als ondernemingsraad toch advies wil geven.

Een ondernemingsraad kan bepaalde afspraken met de bestuurder maken. Dit blijkt uit artikel 32 WOR. Deze afspraken leg je dan vast in een convenant. In dit convenant kun je ook afspraken vastleggen over adviesrecht. Je kunt dus afspreken of adviesrecht op een bepaald onderwerp van toepassing is. Terwijl het onderwerp niet in artikel 25 van de wet op de ondernemingsraden staat. Andersom is niet mogelijk. De OR kan niet met de bestuurder afspreken dat op een in artikel 25 genoemd onderwerp geen adviesrecht van toepassing is. Dus je mag alleen positief van dit artikel afwijken. Dat wil zeggen positief voor de medezeggenschap.

Daarnaast is het mogelijk om ad hoc afspraken met de bestuurder te maken. Dus de ondernemingsraad kan met de bestuurder afspreken dat op een bepaald onderwerp het adviesrecht van toepassing is. Dit kan dan op het moment dat het onderwerp zich voordoet.

Een adviesrecht dat ontstaan is door een afspraak met de bestuurder te maken noemt men ook wel bovenwettelijk adviesrecht. Het onderwerp waarop het adviesrecht van toepassing is, staat namelijk niet in de wet.

Gelden er andere regels voor een bovenwettelijk adviesrecht?

Je denkt dat je dan ook andere afspraken over dit adviesrecht kunt maken. Maar uit de rechtspraak blijkt dat dit niet mogelijk is. Dus als je afgesproken hebt dat het adviesrecht van toepassing is, dan zijn alle wettelijke bepalingen over adviesrecht van toepassing. Soms wil een bestuurder wel een adviesaanvraag indienen, maar alleen als het recht van in beroep gaan niet van toepassing is. Dit is dus niet mogelijk.

Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit?

Het antwoord op deze vraag is een volmondig ja. Je kunt zelfs op twee manieren een adviesrecht bedingen. Namelijk vooraf door dit in een convenant op te nemen. Of ad hoc, door dit met de bestuurder af te spreken als een bepaald onderwerp zich voordoet.