Adviesaanvraag Reorganisatie

Adviesaanvraag Reorganisatie
Adviesaanvraag Reorganisatie

De bestuurder dient een adviesaanvraag reorganisatie in. Een complete verrassing voor de ondernemingsraad. Tsja, dat gebeurt helaas wel eens. Gelukkig spreek ik ook ondernemingsraden die wel degelijk wezenlijk invloed uit hebben kunnen oefenen. Maar nog meer die duidelijk geen invloed uit hebben kunnen oefenen. En daar gaat het in mijn ogen nu juist om. Een ondernemingsraad behoort wezenlijk invloed op het besluit uit te kunnen oefenen. Dat is niet alleen wettelijk bepaald, maar ook goed voor het draagvlak onder de werknemers. Door de OR Cursus Reorganisatie te volgen leer je wat de rol van de OR is en hoe je professioneel kunt adviseren.

Ik dwaalde even af. Het is heel belangrijk dat de bestuurder de ondernemingsraad op tijd bij het besluitvormingsproces betrekt. In mijn ogen behoort de bestuurder op het moment dat hij alleen al nadenkt over een reorganisatie contact op te nemen met de voorzitter van de OR. De voorzitter bespreekt de gedachte van de bestuurder met de ondernemingsraad. En koppelt de reactie van de ondernemingsraad terug aan de bestuurder.

Adviesaanvraag reorganisatie en de verschillende fasen

Een reorganisatie bestaat uit verschillende stappen. In zijn algemeenheid zijn dat de volgende.

 1. De eerste gedachte van de bestuurder

  Er is het één en ander aan de hand binnen de onderneming. De winstmarges zijn niet meer wat ze geweest waren. Of de omzet daalt enorm. Kortom er moet iets veranderen, maar wat?

 2. Bestuurder neemt contact op met MT en de OR

  De bestuurder is tot de conclusie gekomen dat er iets moet veranderen. Hij geeft het MT de opdracht te onderzoeken wat er kan veranderen om de onderneming weer goed te laten draaien. De OR kan met dit onderzoek meelopen en input geven.

 3. Bestuurder dient de adviesaanvraag in

  Het onderzoek is afgerond en er is genoeg informatie verzameld om een adviesaanvraag in te dienen.

 4. De ondernemingsraad adviseert

  De OR overlegt onderling. Weegt de verschillende belangen af. Raadpleegt de achterban. En komt tot een conclusie. Dan geeft de OR goed onderbouwt advies aan de bestuurder.

 5. De bestuurder gaat over tot uitvoering van de reorganisatie

  Het advies van de OR is positief. Dus de bestuurder kan overgaan tot uitvoering van het besluit.