Adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder

adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder
adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder

Een spontane blog over adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder. Afgelopen weekend vertelde mijn vriendin over de vertrekregeling van de financieel directeur van de coöperatie FrieslandCampina. Deze bestuurder vertrekt vrijwillig. En toch krijgt zij een bonus van anderhalf miljoen euro. Dat vind ik echt verbazingwekkend. En dan druk ik mij heel genuanceerd uit. Ten eerste vertrekt zij vrijwillig. Als een medewerker vertrekt, dan krijgt die toch ook niets mee. Ten tweede is de vetrekregeling in mijn ogen niet conform de code van goed bedrijfsbestuur. En ten derde, de vertrekpremie is veel hoger dan het maximum van een jaarsalaris. Dit maximum is te vinden in de Corporate Governance Code. Volgens mij gaat hier iets fout.

Er zijn verschillende partijen die een rol spelen bij het tot stand komen van een vetrekregeling. De Raad van Commissarissen (RvC) en de ondernemingsraad hebben hierin een grote rol. De RvC benoemt de bestuurder. En de ondernemingsraad heeft krachtens artikel 30 het eerste lid WOR adviesrecht bij de benoeming van een bestuurder. Daarnaast is ook artikel 25 het vierde lid en de eerste twee volzinnen van het vijfde lid van toepassing. Te vinden in de wet op de ondernemingsraden. Hierin staat dat de OR en bestuurder tenminste één keer overleg moeten plegen. En dat de bestuurder schriftelijk en gemotiveerd moet reageren op het besluit van de ondernemingsraad. Helaas kan de OR niet in beroep gaan, als de bestuurder het besluit van de ondernemingsraad niet volgt.

Maar heel vaak neemt de bestuurder de OR niet op tijd mee in het besluitvormingsproces. In ieder geval niet op een dusdanig moment dat de OR nog invloed uit kan oefenen. Als dit het geval is, dan kan de ondernemingsraad natuurlijk wel de gang van zaken aanvechten.

Adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder

Bij adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder kun je letten op de vertrekregelingen die bedongen zijn. En hoe de bestuurder tegenover medezeggenschap staat. In mijn ogen is het helemaal niet raar als een afvaardiging van de OR bij de selectiegesprekken aanwezig is. Dat is ook niet meer dan normaal, als je echt invloed uit wilt kunnen oefenen. Want er moet tenminste een klik zijn tussen de OR-leden en de nieuwe bestuurder. Daarnaast kun je het ook over vertrekregelingen hebben. Alvast peilen hoe de beoogde bestuurders hiertegenover staan.

Verder is het contact tussen de ondernemingsraad en de RvC van groot belang. Je kunt met de RvC bespreken wat je belangrijk vindt. In die besprekingen kun je het ook over vertrekregelingen hebben.

Hoe pak je dit aan?

Allereerst is het heel belangrijk dat je een goede relatie met de RvC hebt. Voordat er iets speelt moet je al een bepaalde relatie op hebben gebouwd. Dus begin direct met netwerken met de RvC. Daarnaast moet je een rol in de selectieprocedure durven opeisen. En dat vereist een goede relatie met de huidige bestuurder. Hoe beter de relatie, hoe meer invloed je uit kunt oefenen. natuurlijk heb je het recht om invloed uit te kunnen oefenen. Maar probeer ook goed te onderbouwen waarom je invloed wilt uitoefenen. Als je dat doet, dan heb je ook meer invloed. Want, stel jij bent bestuurder en je vraagt aan de OR waarom hij van het adviesrecht gebruik wil maken. De OR antwoordt vervolgens dat hij gebruik wil maken van het adviesrecht, omdat hij daar recht op heeft. Dat is toch een ontzettende dooddoener. Dan ben je als bestuurder niet echt geneigd om hierin mee te gaan. Het zal wel moeten, maar met tegenzin doe je het. Een goede onderbouwing en een goede relatie zijn de sleutels tot succes van de ondernemingsraad.

Door de OR Cursus Invloed Uitoefenen te volgen leer je alles over invloed uitoefenen.