Wat is een belangrijk voorgenomen besluit?

Een belangrijk voorgenomen besluit verwijst naar een beslissing die potentieel aanzienlijke gevolgen. Zoals gevolgen voor de organisatie, haar werknemers of de bedrijfsvoering. Het concept van een belangrijk voorgenomen besluit is van belang binnen de context van het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) in Nederland. Het adviesrecht van de OR houdt…

Onderwerpen adviesrecht van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft in Nederland een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de werknemers binnen een organisatie. Een van de belangrijkste rechten van de OR is het adviesrecht. Dit recht stelt de OR in staat om invloed uit te oefenen op besluiten die door de directie worden genomen. In dit…

Politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag?

politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag

Is het politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag? Dat is de vraag waarop de kantonrechter een antwoord moest vinden. Het ging in dit geval om een tweetal onderzoeksopdrachten die Soweco gaf aan een extern onderzoeksbureau. Het doel van de onderzoeksopdrachten was zicht te krijgen op toekomstige mogelijkheden van de sociale…

Adviesaanvraag met hetzelfde onderwerp

adviesaanvraag hetzelde onderwerp

Een bestuurder dient een adviesaanvraag in met hetzelfde onderwerp. Nu kan ik mij voorstellen dat dit gebeurd, als er een behoorlijke tijd tussen zit. Maar deze bestuurder diende binnen een jaar twee adviesaanvragen in met hetzelfde onderwerp. Kan dit zomaar? Het kan natuurlijk dat de bestuurder nieuwe inzichten heeft gekregen…

Terugdraaien besluit over reorganisatie

Terugdraaien besluit over reorganisatie

De ondernemingsraad van Mitsubishi ging naar de OK voor het terugdraaien besluit over reorganisatie. Maar helaas vingen zij bot. De Ondernemingskamer was het niet met de OR eens. Waarom verzocht de OR om het terugdraaien besluit over reorganisatie? In augustus 2020 diende de bestuurder een adviesaanvraag in. Hierin verzocht de…

Adviesaanvraag Reorganisatie

Adviesaanvraag Reorganisatie

De bestuurder dient een adviesaanvraag reorganisatie in. Een complete verrassing voor de ondernemingsraad. Tsja, dat gebeurt helaas wel eens. Gelukkig spreek ik ook ondernemingsraden die wel degelijk wezenlijk invloed uit hebben kunnen oefenen. Maar nog meer die duidelijk geen invloed uit hebben kunnen oefenen. En daar gaat het in mijn…

Adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder

adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder

Een spontane blog over adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder. Afgelopen weekend vertelde mijn vriendin over de vertrekregeling van de financieel directeur van de coöperatie FrieslandCampina. Deze bestuurder vertrekt vrijwillig. En toch krijgt zij een bonus van anderhalf miljoen euro. Dat vind ik echt verbazingwekkend. En dan druk ik mij heel…

Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit?

Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit?

Adviesaanvraag, maar onderwerp staat niet in de WOR. Kan dit? De onderwerpen waarop het adviesrecht van toepassing is, staan in artikel 25 van de WOR. Maar het kan zijn dat je als ondernemingsraad toch advies wil geven. Een ondernemingsraad kan bepaalde afspraken met de bestuurder maken. Dit blijkt uit artikel…

Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?

Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?

Een bestuurder vraagt een ondernemingsraad niet om advies, terwijl dit wel wettelijk vereist is. Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken? Dat is zeer de vraag. Natuurlijk heeft de rechter de mogelijkheid om het besluit ongedaan te laten maken. Maar de vraag blijft altijd of dit in het belang van…