OR Sabic naar rechter over verhuizing Amsterdam

De ondernemingsraad (OR) van Sabic heeft besloten om naar de rechter te stappen vanwege de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar Amsterdam. Deze stap volgt na maanden van interne discussies en onderhandelingen tussen de directie en de werknemersvertegenwoordigers. De verhuizing roept veel vragen en zorgen op bij de medewerkers, wat…

Waarom Spotify Niet Mag Reorganiseren Zonder Advies van de Ondernemingsraad

Spotify, het toonaangevende muziekstreamingbedrijf, staat net als veel moderne techbedrijven voor de voortdurende uitdaging om zich aan te passen aan het veranderende digitale landschap. Reorganisaties zijn vaak nodig om te reageren op deze veranderingen en concurrentie het hoofd te bieden. Toch mag Spotify niet zomaar een reorganisatie doorvoeren zonder advies…

Politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag?

politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag

Is het politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag? Dat is de vraag waarop de kantonrechter een antwoord moest vinden. Het ging in dit geval om een tweetal onderzoeksopdrachten die Soweco gaf aan een extern onderzoeksbureau. Het doel van de onderzoeksopdrachten was zicht te krijgen op toekomstige mogelijkheden van de sociale…

Terugdraaien besluit over reorganisatie

Terugdraaien besluit over reorganisatie

De ondernemingsraad van Mitsubishi ging naar de OK voor het terugdraaien besluit over reorganisatie. Maar helaas vingen zij bot. De Ondernemingskamer was het niet met de OR eens. Waarom verzocht de OR om het terugdraaien besluit over reorganisatie? In augustus 2020 diende de bestuurder een adviesaanvraag in. Hierin verzocht de…

Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?

Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?

Een bestuurder vraagt een ondernemingsraad niet om advies, terwijl dit wel wettelijk vereist is. Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken? Dat is zeer de vraag. Natuurlijk heeft de rechter de mogelijkheid om het besluit ongedaan te laten maken. Maar de vraag blijft altijd of dit in het belang van…