Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?

Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?
Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?

Een bestuurder vraagt een ondernemingsraad niet om advies, terwijl dit wel wettelijk vereist is. Moet de ondernemer een besluit ongedaan maken?

Dat is zeer de vraag. Natuurlijk heeft de rechter de mogelijkheid om het besluit ongedaan te laten maken. Maar de vraag blijft altijd of dit in het belang van de medezeggenschap is. En als dit in het belang van de medezeggenschap is, dan komt het belang van de onderneming ook om de hoek kijken. Dus het kan voorkomen dat de ondernemingsraad gelijk krijgt. Maar dat de bestuurder het besluit niet terug hoeft te draaien.

Wanneer hoeft de ondernemer zijn besluit niet terug te draaien?

De ondernemer hoeft zijn besluit niet terug te draaien als dit ernstig in het nadeel van de onderneming is. In de zaak ROR 1994/5; JAR 1994/14 vraagt de ondernemingsraad aan de rechter om de bestuurder te verplichten het besluit terug te draaien. De bestuurder toont aan dat hierdoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Daarom geeft de rechter de ondernemingsraad gelijk. Maar oordeelt de rechter ook dat de bestuurder zijn besluit niet hoeft terug te draaien.

Dus uit deze zaak blijkt dat het criterium in dit geval de continuïteit van de onderneming is. De continuïteit van de onderneming waarborgen weegt dus zwaarder dan het op de juiste manier omgaan met medezeggenschap. Nood breekt wet denk ik dan.

Wat betekent dit voor de ondernemingsraad?

In dit geval moest de bestuurder actie ondernemen om zijn bedrijf te redden. Natuurlijk moet de bestuurder zich gewoon aan de wet houden. Maar in mijn ogen, mag je ook wel wat begrip van de ondernemingsraad verwachten. Bij een onderneming in nood moet de ondernemingsraad zeker voor zijn rechten vechten. Maar doe dit alleen als dit in het belang van zowel de medezeggenschap als de onderneming is. Dus denk goed na over de gevolgen van hetgeen waarvoor je jouw recht wilt halen.

Ga niet je recht halen puur en alleen om het feit dat je vindt dat je gelijk hebt. Maar ga je recht halen, omdat je vindt dat de OR gepasseerd is. En hierdoor de ondernemingsraad geen toegevoegde waarde heeft kunnen leveren. Dus wanneer er door het vragen om advies aan de ondernemingsraad er een beter besluit tot stand had kunnen komen. En dat is in mijn ogen wel vaak het geval. Want veel ondernemingsraden hebben genoeg kennis en competenties om van toegevoegde waarde te zijn bij besluitvorming.

Dus, moet de ondernemer een besluit ongedaan maken? Nee, niet altijd.