OR Sabic naar rechter over verhuizing Amsterdam

or sabic naar rechter

De ondernemingsraad (OR) van Sabic heeft besloten om naar de rechter te stappen vanwege de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar Amsterdam. Deze stap volgt na maanden van interne discussies en onderhandelingen tussen de directie en de werknemersvertegenwoordigers. De verhuizing roept veel vragen en zorgen op bij de medewerkers, wat heeft geleid tot een gespannen situatie binnen het bedrijf.

Achtergrond van de verhuizing

Sabic, een wereldwijd opererend petrochemisch bedrijf met hoofdkantoor in Saoedi-Arabië, heeft diverse vestigingen over de hele wereld, waaronder een belangrijke locatie in Nederland. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het zijn Nederlandse hoofdkantoor van Sittard naar Amsterdam wil verplaatsen. Deze verhuizing is volgens de directie noodzakelijk om beter aan te sluiten bij de internationale markten en om dichter bij strategische partners en financiële instellingen te zijn die in de hoofdstad gevestigd zijn.

Reactie van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft ernstige bezwaren tegen de verhuizing. Ze betwisten niet alleen de noodzaak ervan, maar maken zich ook zorgen over de impact die deze verhuizing zal hebben op de medewerkers. Volgens de OR zijn er veel praktische en persoonlijke problemen die niet adequaat zijn aangepakt door de directie.

Eén van de grootste zorgen betreft de reistijd en de woon-werkbalans van de medewerkers. Veel medewerkers wonen momenteel in de buurt van Sittard en zouden aanzienlijk langere reistijden hebben als zij dagelijks naar Amsterdam moeten pendelen. Dit zou niet alleen hun werk-privébalans verstoren, maar kan ook leiden tot hogere kosten en stress.

Daarnaast wijst de OR op de mogelijke gevolgen voor de lokale economie in Sittard. Sabic is een belangrijke werkgever in de regio en de verhuizing zou kunnen leiden tot economische achteruitgang en werkloosheid in de stad.

Juridische stappen

Na verschillende pogingen om tot een compromis te komen, heeft de ondernemingsraad besloten om juridische stappen te ondernemen. Ze stellen dat de directie onvoldoende overleg heeft gepleegd met de OR en de belangen van de werknemers onvoldoende heeft meegewogen. De OR beroept zich op de Wet op de ondernemingsraden (WOR), die voorschrijft dat belangrijke besluiten die gevolgen hebben voor de werknemers in overleg met de OR moeten worden genomen.

De juridische procedure zal zich richten op de vraag of de directie van Sabic de WOR correct heeft nageleefd en of de belangen van de werknemers voldoende zijn gewaarborgd. De OR hoopt dat de rechter de verhuizing kan tegenhouden of ten minste kan uitstellen totdat er een bevredigend overleg heeft plaatsgevonden en er adequate regelingen zijn getroffen voor de werknemers.

Reactie van de directie

De directie van Sabic heeft in een verklaring laten weten dat zij de zorgen van de ondernemingsraad serieus nemen, maar dat zij van mening zijn dat de verhuizing noodzakelijk is voor de toekomstige groei en het succes van het bedrijf. Ze wijzen erop dat Amsterdam een belangrijk internationaal knooppunt is en dat de aanwezigheid daar Sabic in staat stelt om beter te concurreren op de wereldmarkt.

Volgens de directie zijn er al maatregelen getroffen om de overgang voor de medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er worden vergoedingen aangeboden voor de extra reiskosten en er is ondersteuning beschikbaar voor medewerkers die besluiten te verhuizen naar de omgeving van Amsterdam. Ook worden er flexibele werkregelingen aangeboden om de impact op de werk-privébalans te minimaliseren.

Gevolgen voor de medewerkers

De aankondiging van de verhuizing heeft voor veel onrust gezorgd onder de medewerkers. Velen maken zich zorgen over hun toekomst bij het bedrijf en over de praktische implicaties van de verhuizing. Er zijn medewerkers die overwegen om elders werk te zoeken als de verhuizing doorgaat, wat kan leiden tot een verlies van ervaren en gekwalificeerd personeel voor Sabic.

De OR benadrukt dat de stem van de medewerkers gehoord moet worden en dat hun welzijn voorop moet staan. Ze zijn van mening dat de directie meer had kunnen doen om de zorgen weg te nemen en dat er betere oplossingen gevonden hadden kunnen worden die zowel de belangen van het bedrijf als die van de werknemers dienen.

Uitspraak

De rechter heeft bepaald dat petrochemiebedrijf Sabic zijn Europese hoofdkantoor mag verhuizen van Sittard naar Amsterdam. De ondernemingsraden voelden zich onvoldoende betrokken bij het besluitvormingsproces en voerden aan dat de verhuizing aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de werknemers en de lokale economie in Sittard​.

Sabic had de verhuizing al in 2021 aangekondigd, maar stuitte op weerstand van de ondernemingsraad, die een negatief advies uitbracht. Ondanks deze bezwaren oordeelde de rechter dat Sabic voldoende overleg had gepleegd en de belangen van de werknemers had meegewogen in hun besluitvorming. Volgens de rechter heeft Sabic “voldoende inhoudelijk het debat” gevoerd met de ondernemingsraden en zijn de adviezen serieus genomen in de uiteindelijke besluitvorming​.

Naast de verhuizing van het hoofdkantoor naar Amsterdam, heeft Sabic ook aangekondigd dat een deel van de werknemers zal worden verplaatst naar andere locaties, zoals Chemelot in Geleen, wat voor extra zorgen zorgde vanwege de verhoogde veiligheidsrisico’s op het industrieterrein​​.