Politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag?

politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag
politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag

Is het politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag? Dat is de vraag waarop de kantonrechter een antwoord moest vinden.

Het ging in dit geval om een tweetal onderzoeksopdrachten die Soweco gaf aan een extern onderzoeksbureau. Het doel van de onderzoeksopdrachten was zicht te krijgen op toekomstige mogelijkheden van de sociale werkvoorziening. Soweco regelt de sociale werkvoorziening voor zes verschillende gemeenten. Het bedrijf voert publiekrechtelijke taken uit.

De ondernemingsraad vond dat er een adviesaanvraag ingediend had moeten worden. Omdat het volgens de ondernemingsraad één van de onderwerpen van artikel zesentwintig betreft. De gemeentesecretaris was het daar niet mee eens. Vervolgens diende de OR een verzoekschrift in bij de kantonrechter.

Valt het besluit onder artikel 25?

Het onderwerp waarvoor een bestuurder een extern deskundige in wil schakelen is doorslaggevend. Als het namelijk een onderwerp betreft, dat niet in artikel 25 staat, dan is adviesrecht niet van toepassing. Ik kan mij voorstellen dat artikel 25:1.d WOR van toepassing is. De tekst is als volgt:

De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming.

Gevolgen voor de werknemers?

Een ander vereiste bij overheidsorganisaties is dat het besluit gevolgen voor de werknemers moet hebben. De werknemers van de gemeente zijn in dit geval de ambtenaren die onder het gezag van de gemeentesecretaris vallen. En Soweco is een aparte entiteit dat ervoor zorgt dat de publiekrechtelijke taken uitgevoerd worden. Dus betreft het niet de werknemers, die onder gezag van de gemeentesecretaris vallen.

Politiek primaat van toepassing bij onderzoeksvraag?

Het antwoord vind je in de taak van Soweco. De taak is namelijk het uitvoeren van publiekrechtelijk beleid. En in het kader daarvan heeft Soweco twee opdrachten aan een extern onderzoeksbureau verstrekt. Daarom vallen de opdrachten onder het politiek primaat. En is een adviesaanvraag indienen bij de OR niet vereist.