Terugdraaien besluit over reorganisatie

Terugdraaien besluit over reorganisatie

De ondernemingsraad van Mitsubishi ging naar de OK voor het terugdraaien besluit over reorganisatie. Maar helaas vingen zij bot. De Ondernemingskamer was het niet met de OR eens. Waarom verzocht de OR om het terugdraaien besluit over reorganisatie? In augustus 2020 diende de bestuurder een adviesaanvraag in. Hierin verzocht de…

Adviesaanvraag Reorganisatie

Adviesaanvraag Reorganisatie

De bestuurder dient een adviesaanvraag reorganisatie in. Een complete verrassing voor de ondernemingsraad. Tsja, dat gebeurt helaas wel eens. Gelukkig spreek ik ook ondernemingsraden die wel degelijk wezenlijk invloed uit hebben kunnen oefenen. Maar nog meer die duidelijk geen invloed uit hebben kunnen oefenen. En daar gaat het in mijn…