Terugdraaien besluit over reorganisatie

Terugdraaien besluit over reorganisatie
Terugdraaien besluit over reorganisatie

De ondernemingsraad van Mitsubishi ging naar de OK voor het terugdraaien besluit over reorganisatie. Maar helaas vingen zij bot. De Ondernemingskamer was het niet met de OR eens.

Waarom verzocht de OR om het terugdraaien besluit over reorganisatie?

In augustus 2020 diende de bestuurder een adviesaanvraag in. Hierin verzocht de bestuurder advies over een voorgenomen besluit tot reorganisatie. De ondernemingsraad reageerde positief onder voorwaarden. Een lijst van drieëntwintig voorwaarden koppelde de OR aan het positieve advies. Een advies met voorwaarden ben ik helemaal geen voorstander van. Als je hier meer over wilt weten kun je het best de OR Cursus Reorganisatie volgen. Maar goed, deze OR heeft dit wel gedaan. En wat blijkt achteraf. Het uiteindelijke besluit voldoet aan bijna alle voorwaarden. Maar nu juist niet aan de voorwaarden, die de ondernemingsraad zo belangrijk vindt. Daarom startte de ondernemingsraad de procedure bij de Ondernemingskamer. En dat begrijp ik.

De bestuurder stopte de loonsverhoging. En als de ondernemingsraad dit had geweten, dan had hij niet positief geadviseerd. In mijn ogen een heel redelijk uitgangspunt. Loon is namelijk erg belangrijk voor medewerkers. En ook vaak een onderhandelingspunt bij adviesaanvragen. Nu achtte de Ondernemingskamer niet bewezen dat dit al voor de reorganisatieplannen speelde. Ik vind dit eerlijk gezegd de omgekeerde wereld. Kennelijk kan een bestuurder hele belangrijke onderwerpen achterwege laten tijdens de adviesprocedure. En later als een duiveltje uit een doosje nog een belangrijke wijziging doorvoeren. Maar goed, het is niet allemaal zo simpel. Er moet een verband zijn tussen het stopzetten van de loonsverhogingen en de reorganisatie. Als de maatregel geen onderdeel is van de reorganisatie, dan hoort de maatregel niet in de adviesaanvraag thuis. Vanuit dat perspectief begrijp ik het vonnis van de Ondernemingskamer wel. Het besluit tot reorganisatie behoefde niet teruggedraaid te worden.

Hoe hiermee om te gaan als ondernemingsraad

Dus bij geen verband met een reorganisatie, kan het besluit reorganisatie niet worden teruggedraaid. Daarom kan de ondernemingsraad het beste altijd de loonontwikkelingen meenemen in de adviesaanvraag. Want dan is er wel een verband. De bestuurder kan namelijk niet ineens besluiten de lonen niet te verhogen. Een rechter geloofd nooit dat dit niet al een behoorlijke tijd in het hoofd van de bestuurder speelde. Want een dergelijk besluit neem je niet ad hoc.