Verkapte Reorganisatie

Verkapte Reorganisatie
Verkapte Reorganisatie

De bestuurder is bezig een verkapte reorganisatie uit te voeren. Helaas gebeurt dit nogal eens. Het is niet de eerste keer dat ik lees of hoor dat een bestuurder in het geheim een reorganisatie aan het realiseren is. En dat alleen maar om het adviesrecht van de ondernemingsraad te omzeilen. Terwijl je door het perspectief van de medewerkers in je besluitvorming te betrekken, kwalitatief betere besluiten kan nemen. Maar bestuurders zien de ondernemingsraad vaak als een vertragend orgaan. En dit hoeft helemaal niet zo te zijn.

Verder is het zo dat reorganisaties aan strenge normen gebonden zijn. Dat kan een andere reden zijn, waarom een bestuurder liever een verkapte reorganisatie uitvoert. Want dan hoeft hij niet met allerlei wetten rekening te houden. Hij mag bijvoorbeeld niet zomaar willekeurige werknemers ontslaan. Daar zijn regels voor. En ik kan begrijpen dat een bestuurder dit wil omzeilen. Maar het hoort niet. En de ondernemingsraad kan daar een stokje voor steken.

Een verkapte reorganisatie, Hoe?

De bestuurder kan bijvoorbeeld met behulp van individuele overeenkomsten een verkapte reorganisatie uitvoeren. Hij sluit dan met elke individuele medewerker een vaststellingsovereenkomst. Daarin staat dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen. En bij elk ontslag vertelt de bestuurder dat het gaat om een individuele kwestie. Maar iedereen weet wel beter. Hij is gewoon aan het reorganiseren. En vaak komt de ondernemingsraad er pas na een paar ontslagen achter. Dat is ook logisch. Want bij het eerste ontslag zet je niet gelijk vraagtekens.

Wat kan een OR doen?

De bestuurder is stiekem bezig. Dus het eerste wat je moet doen is de bestuurder ermee confronteren dat je het vermoeden hebt dat hij een reorganisatie aan het uitvoeren is. Hopelijk geeft de bestuurder dit toe. Zo niet, dan kun je een onderzoek starten en een advocaat bellen. Informatie over de beëindigingen vragen. Collega’s vragen of zij ook benaderd zijn, enzovoort. Als je tot de conclusie komt dat de bestuurder inderdaad aan het reorganiseren is, dan kan je een beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Voor meer informatie over reorganisatie raad ik de OR Cursus Reorganisatie aan. Een must voor elke OR die met een reorganisatie te maken krijgt.